Najava događaja: Radionica „Izrada nacrta standarda kvalifikacija“

Najava događaja: Radionica „Izrada nacrta standarda kvalifikacija“

Najava događaja: Radionica „Izrada nacrta standarda kvalifikacija“

Comments Off on Najava događaja: Radionica „Izrada nacrta standarda kvalifikacija“

Radionica „Izrada nacrta standarda kvalifikacija“ u okviru Tempus projekta koji finansira EU „Bosanskohercegovački kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje“ (BHQFHE)

U okviru Tempus projekta Bosanskohercegovački kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje“ koji finansira Evropska komisija u iznosu od 1.1 milion eura odrzat ce se radionica „Izrada nacrta standarda kvalifikacija“ koja će biti održana u četvrtak, 12.03.2015. godne u 09:15 h u koncertnoj sali Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vuka Karadžića 30, 4. sprat – ulaz u Elektrotehnički fakultet.

Na dvodnevnoj radionici okupit će se svi projektni partneri iz BiH, predstavnici javnih univerziteta, nadležnih ministarstava obrazovanja, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta (HEA), Svjetskog univerzitetskog servisa BiH (SUSBiH), Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP), Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Udruženja poslodavaca BiH, kao i inostrani partneri, predstavnici univerziteta iz Velike Britanije, Irske, Španije i Hrvatske te Mreže agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju centralne i istočne Evrope (CEENQA).

Cilj radionice, koja je radni sastanak ekpertskih grupa, je izrada nacrta modela standarda kvalifikacija za 18 odabranih studijskih programa tri ciklusa iz šest naučnih oblasti: prirodne nauke, tehničke nauke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke nauke te društvene i humanističke nauke.

Agenda_Workshop_UIS

Radionica u Istočnom Sarajevu dio je Tempus projekta Bosanskohercegovački kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje“ (BHQFHE) čiji je glavni cilj podrška strukturalnoj reformi visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i razvoju kvalifikacijskog okvira u visokom obrazovanju u skladu sa državnim prioritetima i njegovo implementiranje na bh univerzitetima. Projekt treba da osigura modele za potpuno implementiranje kvalifikacijskog okvira na svim univerzitetima u skladu sa kriterijima i procedurama Evropskog kvalifikacijskog okvira (EQF) i Kvalifikacijskog okvira evropskog prostora visokog obrazovanja (QF- EHEA). Poseban akcenat u Projektu je stavljen na jačanje kapaciteta institucija visokog obrazovanja za pisanje ishoda učenja u skladu sa usvojenim deskriptorima te na razvoj probnih studijskih programa.

POZIV ZA MEDIJE: Poziv za medije EU projekt kvalifikacijskog okvira BiH (BHQFHE)

VISE O PROJEKTU: Info materijal EU projekt kvalifikacijskog okvira BiH (BHQFHE)

Haris Muhić

About the author:

Head of Office, Foundation for Higher Education -World University Service Bosnia and Herzegovina - SUSBiH

Back to Top