Documents

PUBLIKACIJE BHQFHE PROJEKTA

U oviru BHQFHE publicirani su Sep.2016. “Prirucnik za primjenu kvalifikacijskog okvira u visokom obrazovanju” i “Vodic za pisanje ishoda ucenja u visokom obrazovanju”. 

“PRIRUCNIK ZA PRIMJENU KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU”

Ovaj priručnik rezultat je uspješne saradnje aktera u projektu Kvalifikacijski okvir za Bosnu i Hercegovinu u visokom obrazovanjuBHQFHE.

Priručnik je podrška provedbi Akcionog plana za razvoj i implementaciju kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini za period 2014−2020., kurikularnoj reformi, modernizaciji nastavnih planova i programa temeljenih na ishodima učenja, kao i lakšem definiranju minimalnih standarda kvalifikacija.

Cilj izrade ovoga priručnika je predstavljanje modela za primjenu KOBiH za visoko obrazovanje (BHQFHE-model), koji će pomoći u izradi i modernizaciji NPP-a, definiranju standarda kvalifikacija, te uspostavljanju i osiguranju akademskih standarda u visokom obrazovanju, što će u konačnici omogućiti priznavanje i uspoređivanje kvalifikacija, olakšati mobilnost osoba nakon i u toku školovanja, uspostavljanje koncepta cjeloživotnog učenja i osiguranja kvaliteta obrazovanja i stečenih kvalifikacija.

naslovna-bhqfhe-prirucniknaslovna-bhqfhe-prirucnik-unutarnja

DOWNLOAD:

 

 

“VODIČ ZA PISANJE ISHODA UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU”

Jedan od najvažnijih elemenata kurikularne reforme svakako su ishodi učenja, koji s jedne strane predstavljaju praktični izum, a s druge strane metodološki pristup koji je usvojen kako bi unaprijedio kompetitivnost, transparentnost u visokom obrazovanju, prepoznavanje kvalifikacija i mobilnost.

Vodič služi svima onima koji žele saznati više o metodologiji za pisanje ishoda učenja kao pdrška kurukularnoj reformi.

naslovna-bhqfhe-lo-vodicnaslovna-bhqfhe-lo-vodic-unutarnja

downloadpdf

NAJČEŠĆE KORIŠTENI TERMINI IZ OBLASTI KOJIH SE DOTIĆU KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA

downloadpdf

PROJEKTNA BROŠURA O PARTNERIMA U PROJEKTU I CILJEVIMA PROJEKTA

downloadpdf

BHQFHE ALGORITAM DIZAJNIRANJA ISHODA UČENJA

je graficki prikaz, hodogram nastajanja ishoda ucenja u procesu dizajniranja kurikuluma.

downloadpdf

SELF-CERTIFICATION REPORT TO THE QF-EHEA

This document is Bosnia and Herzegovina’s response to the implementation of the Qualifications Framework for Higher Edu-cation in Bosnia and Herzegovina and its preparation for the selfcertification process to demonstrate the compatibility with the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area.

downloadpdf

SELF-CERTIFICATION REPORT TO THE QF-EHEA

Proceedings of the BHQFHE projects, BASIS, ANALYSIS, DEVELOPMENT, IMPACT AND PROSPECTS OF THE BHQFHE TEMPUS PROJECT

In order to make the results and experiences within the BHQFHE project more sustainable, these
proceedings have been produced. The volume contains summaries, reflections and results written
by members of the consortium. The individual papers have been divided into three parts:
Part I: Basis & Analysis
Part II: Development of National Qualification Frameworks
Part III: Impact (of BHQFHE project)

The following target groups can profit from this volume:
• Management of the University in B&H;
• Representatives for the curriculum development;
• Representatives for the quality of teaching;
• Representatives for the quality assurance;
• Ministries and public institutions in the field of higher education;
• Small and medium enterprises (SME);
• Professional and business associations;
• Agencies and foundations in the field of higher education;
• EU representatives for higher education in B&H;
• Students, student organizations and former students (Alumni).

Da bi se pridonijelo održivosti rezultata projekta i stečenih iskustava, pripremljen je ovaj zbornik. On sadrži sažetke, razmišljanja i opise rezultata koje su sastavili članovi konzorcija. Članci su podijeljeni u tri skupine:
1. dio: Temelj i analiza
2. dio: Razvoj nacionalnog kvalifikacijskog okvira
3. dio: Učinak projekta
Ovaj zbornik može biti koristan sljedećim ciljnim skupinama:
• upravama sveučilišta u BiH
• uposlenicima u razvoju kurikuluma
• uposlenicimau području kvalitete poučavanja
• uposlenicima u području osiguravanja kvalitete
• ministarstvima i javnim institucijama u području visokog obrazovanja
• malim i srednjim poduzećima
• strukovnim i poslovnim udrugama
• agencijama i fondacijama u području visokog obrazovanja
• predstavnicima iz EU-a vezanim uz visoko obrazovanje u BiH
• studentima, studentskim organizacijama i bivšim studentima (alumnima).
Kao institucija koja je obavljala ulogu koordinatora zahvaljujemo svim autorima na njihovim doprinosima,
kao i svim clanovima konzorcija i ne-konzrcijalnim partnerima na neprekidnom trudu u svrhu
uspješnog završetka projekta.

Proceedings of the BHQFHE projects, BASIS, ANALYSIS, DEVELOPMENT, IMPACT AND PROSPECTS OF THE BHQFHE TEMPUS PROJECT

***

Sve pubkacije su nastale u okviru TEMPUS projekta 544464-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHS “Kvalifikacijski okvir Bosne i Hercegovine za visoko obrazovanje” − BHQFHE, koji finansira Evropska komisija.

Publikacije ne predstavlja stanovišta Evropske komisije. Tumačenja i mišljenja sadržana u ovom dokumentu isključivo su stavovi autora.

Back to Top