Diseminacijska konferencija Parliamentarna Skupština Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 12.Juli.2016.

Diseminacijska konferencija Parliamentarna Skupština Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 12.Juli.2016.

Diseminacijska konferencija Parliamentarna Skupština Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 12.Juli.2016.

Comments Off on Diseminacijska konferencija Parliamentarna Skupština Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 12.Juli.2016.

Na diseminacijskoj konferenciji prezentirani rezultati BHQFHE projekta

Cilj konferencije u Sarajevu bio je predstavljanje rezultata projekta, ali i podizanje svijesti javnosti a posebno akademske zajednice o primjeni Kvalifikacijskog okvira Bosne i Hercegovine (KOBiH) u visokom obrazovanju i potrebe za kurikularnom reformom.
Tempus projekt “BHQFHE“ ima za glavni cilj da podrži daljnu strukturnu reformu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, tako što će omogućiti razvoj ali i primjenu Kvalifikacijskog okvira u BiH u visokom obrazovanju u skladu sa Akcionim planom za izradu KOBiH 2016-2020. KOBiH je usaglašen sa a koji će  Evropskim kvalifikacijskim okvirom za cjeloživotno učenje“ (EQF) kao i Okvirom kvalifikacija Evropskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA). Projekat će da predloži modele za implementaciju Kvalifikacijskog okvira u BiH za visoko obrazovanje modernizacijom izrade studijskih programa temeljenim na ishodima učenja  usklađenim sa sa standardima kvalifikacija.

Dugoročno, ovaj projekt osigurava jačanje institucionalnih kapaciteta za kontinuirani razvoj i modernizaciju Kvalifikacijskog okvira u BiH (KOBiH) u visokom obrazovanju, kao i kreiranje modela provođenja Kvalifikacijskog okvira i razvoj standarda kvalifikacija. Poseban akcent u projektu je stavljen na jačanje kapaciteta institucija visokog obrazovanja za pisanje ishoda učenja u skladu sa usvojenim Dablinskim deskriptorima KOBiH te na razvoj novih i poboljšanje postojećih studijskih programa.

Na konferenciji su predstavljeni dva prirucnika koja su nastala u okviru BHQFHE projekta:

– Prirucnik za primjenu KOBiH u visokom obrazovanju
– Priručnik dobre prakse za pisanje ishoda ucenja u visokom obrazovanju

Pored ova dva priručnika predstavljen je i Algoritam za dizajniranje ishoda ucenja kao i pojmovnik vezan za KOBiH

Tokom konferencije partnerski univerziteti su prezentirali metodologiju kao i procedure na koji nacin se doslo do modela  standarda kvalifikacija (izabrana su 18  studijska programa za koje su razvijeni standardi kvalifikacija za sva tri ciklusa: bachelor, master i PhD za svaku od naucnih oblasti. Prirodne nauke, tehničke nauke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke nauke te društvene i humanističke) kao i studijskih programa koji su urađeni na ishodima ucenja (12 primjera, pilot studijskih programa koji su u skladu sa KOBiH temeljeni na ishodima ucenja.)

BHQFHE konference Agenda Sarajevo 12-13 Juny 2016 FINAL

Nakon prezentacije projeka u parlamentu BiH  izrečeno su razmišljanja ucesnika konferencije. Izdvajamo jedno, inače učesnik u projektu, predastavnika Univerziteta u Istocnom Sarajevu, prorektora prof.dr. Stevana Trbojevića:

Od 2000.god. ucestvujem na EU projektima vezanim za reform visokog obrazovanja (VO). Svi projekti do sada su se bavili nekim delom VO. Ovo je prvi projekat koji celovito tretira VO. Pre svega tokom rada na projektu izradili smo modele formiranja studijskih programa koji su uslovljeni shodima ucenja. Na taj nacin tudenta i njegovu izlaznu profesiju stavljamo u srediste VO. Model koji smo sacinili treba da natera univerzitete Bih da formiraju menadzmente koji ce te modele sprovesti. To znaci menadzmenti na univerzitetima ce po nasem modelu svaki studisjki program prilagoditi ishodima ucenja. To konkretno znaci da ce morati izmeniti postojeci sistem nastave po predmetima, u sistem nastave po modulima. Sto znaci da ce student dobijati ne parcijalna znanja, kao do sada po redemtima, vec slozena, kombinovana znanja u okviru modula. To dalje znaci da ce student polagati manje ispita, a imace veci kvantum sistemtizovanog znanja.

Dalje, to znaci da promenimo izbor u zvanja, ne kao do sada na predmete, vec a oblasti, naucne i-ili nastavne. Dalje da bi sve to odradili moramo na nivou BiH, entiteta, kantona, distrikta, formirati jaka strukovna uduzenja, koja ce nam postati partneri u formiranju i modelovanju ovih programa. To nisu udruzenja poslodavaca. Takodje i konacno, krajni rezulat projekta je kvalifikacioni okvir koji je rađen po EU modelu (EQF), a dalje ga trebaju implementerrati nadlezne institucije BiH, entiteta, kantona i distrikta. Na taj nacin postajemo deo EU trzista obrazovanja i rada.

Zaključijo je prof. Trbojevic

KONFERENCIJSKE PREZENTACIJE :

BHQFHE Concept and dissemination SA

Zajednicka prezentacija BiH univerziteta-postignuca BHQFHE projekta

Handbook for the implementation of qualifications framework in higher education (Haris Muhic-SUSBiH)

Alma Dizdarevic Vodic za pisanje ishoda ucenja

Apprenticeship and Dual Education (UdL) – Toni Granollers

BHQFHE-transfer-extensions Sarajevo Dissemination Conference Presentation

CROQF_SC_Sarajevo

 

Alma Dizdarevic Parlament Bosne i Hercegovine BHQFHE projekt5

 

Dermot

 

Haris Muhic Parlament Bosne i Hercegovine BHQFHE projekt2

 

Haris Muhic-Alma Dizdarevic. Ahmet Mehic Parlament

 

Haris Muhic-Alma Dizdarevic. Ahmet Mehic Parlament2

 

Panelisti BHQFHE projektni tim Parlament Bosne i Hercegovine1

 

Panelisti BHQFHE projektni tim Parlament Bosne i Hercegovine2

 

Prof Ifet Sisic Parlament

 

Prof Vasic Nebojsa Parlament

 

Selma Porobic Parlament Bosne i Hercegovine BHQFHE projekt

 

Selma Porobic Parlament Bosne i Hercegovine BHQFHE projekt2

 

Uvodnicari Parlament Bosne i Hercegovine BHQFHE projekt

 

Uvodnicari Parlament Bosne i Hercegovine BHQFHE projekt2

Uvodnicari Parlament Bosne i Hercegovine BHQFHE projekt4

 

Haris Muhić

About the author:

Head of Office, Foundation for Higher Education -World University Service Bosnia and Herzegovina - SUSBiH

Back to Top