NAJAVA DOGAĐAJA- DISEMINACIJSKA KONFERENCIJA BHQFHE PROJEKTA

NAJAVA DOGAĐAJA- DISEMINACIJSKA KONFERENCIJA BHQFHE PROJEKTA

NAJAVA DOGAĐAJA- DISEMINACIJSKA KONFERENCIJA BHQFHE PROJEKTA

No Comments on NAJAVA DOGAĐAJA- DISEMINACIJSKA KONFERENCIJA BHQFHE PROJEKTA

zgrada-ps-bih-1NAJAVA DOGAĐAJA (registracija na dnu stranice)

U organizaciji partnera projekta „Kvalifikacijski okvir u Bosni i Hercegovini za visoko obrazovanje“ (BHQFHE) partnera iz Sarajeva Fondacije za visoko obrazovanja – Svjetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine ,  Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Udruženje poslodavaca BIH, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Univerzitet u Istočnom Sarajevu a u suradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine

12.06.2016 (10:00h) odrzava se :  DISEMINACIJSKA KONFERENCIJA
u Parliamentarnoj Skupštini  Bosne i Hercegovine , Trg BiH, Sarajevo/BiH


download in pdfProgram konferencije/AGENDA – download


Cilj konferencije je predstavljanje rezultata Projekta, ali i podizanje svijesti javnosti a posebno akademske zajednice o primjeni Kvalifikacijskog okvira za visoko obrazovanje u Bosni i Herecegovini.
Tempus projekt “BHQFHE“ ima za glavni cilj da podrži dalju strukturnu reformu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, tako što će omogućiti razvijanje Kvalifikacijskog okvira u BiH u visokom obrazovanju u skladu sa državnim prioritetima, kao i njegovu implementaciju na različitim institucionalnim nivoima. Projekat nudi modele za implementaciju Kvalifikacijskog okvira u BiH za visoko obrazovanje modernizacijom izrade studijskih programa temeljen na ishodima učenja a koji će biti bazirani na ESG kriterijima i procedurama odnosno u skladu sa „Evropskim kvalifikacijskim okvirom za cjeloživotno učenje“ (EQF) i „ Okvira kvalifikacija Evropskog prostora visokog obrazovanja“ (QF-EHEA).

Samo na mjerljiv tj. harmoniziran sa EU standardima nacin mozemo ocekivati priznanje nasih univerziteta i stecenih diploma odnosno kvalifikacija u prostoru izvan Bosne i Hercegovine.

Dugoročno, ovaj projekt osigurava jačanje institucionalnih kapaciteta za kontinuirani razvoj i modernizaciju Kvalifikacijskog okvira u BiH (KOBiH) u visokom obrazovanju, kao i kreiranje modela provođenja Kvalifikacijskog okvira i razvoj standarda kvalifikacija. Poseban akcent u projektu je stavljen na jačanje kapaciteta institucija visokog obrazovanja za pisanje ishoda učenja i provjeru stečenosti ishoda učenja u skladu sa usvojenim Dablinskim deskriptorima te na razvoj novih i poboljšanje postojećih studijskih programa.
U okviru projekta odabrano je 18 studijskih programa za koje su razvijeni standardi kvalifikacija za sva tri ciklusa: bachelor, master i PhD za svaku od naucnih oblasti (prirodne nauke, tehničke nauke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke nauke te društvene i humanističke) Navedeni standardi kvalifikacija trebaju da posluže kao preporuke za modernizaciju postojećih i razvoj novih studijskih programa i kvalifikacija temeljenih na ishodima učenja i potrebama tržista rada u BiH.
Urađeno je i 12 primjera, pilot studijskih programa koji su u skladu sa KOBiH temeljeni na ishodima ucenja.
Na konferenciji ce biti predstavljeni:

– Progres i rezultati projekta
– Prirucnik za primjenu KOBiH u visokom obrazovanju
– Priručnik dobre prakse za pisanje ishoda ucenja
– Algoritam za pisanje ishoda ucenja
Svi zainteresirani uz najavu mogu prisustvovati ovoj znacajnoj konferenciji.

Dodatne upute:

Prisustvo na konferenciji je bez kotizacije.

Troskovi dolaska u Sarajevo preuzimaju sami učesnici konferencije.

Prijava je limitirana na 100 učesnika s pravom učeća prvo-prijavljenih.

RADI ULASKA U PARLAMENTARNU SKUPŠTINU PRIJAVA JE OBAVEZNA

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI JE ZATVORENA:

[livesite-contact title="Contact request" class="<your-custom-class>"]

Haris Muhić

About the author:

Head of Office, Foundation for Higher Education -World University Service Bosnia and Herzegovina - SUSBiH

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top