U Istočnom Sarajevu održana radionica „Izrada nacrta standarda kvalifikacija“

U Istočnom Sarajevu održana radionica „Izrada nacrta standarda kvalifikacija“

Comments Off on U Istočnom Sarajevu održana radionica „Izrada nacrta standarda kvalifikacija“

FullSizeRenderU okviru Tempus projekta „Bosanskohercegovački kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje“ koji finansira Evropska komisija u iznosu od 1.1 milion eura od 12.3.2015. godine na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu održana je dvodnevna radionica pod nazivom „Izrada nacrta standarda kvalifikacija“.

Radionici su prisustvovali svi projektni partneri iz BiH, predstavnici javnih univerziteta, nadležnih ministarstava obrazovanja, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta (HEA), Svjetskog univerzitetskog servisa BiH (SUSBiH), Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP), Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Udruženja poslodavaca BiH, kao i inostrani partneri, predstavnici univerziteta iz Velike Britanije, Irske, Španije i Hrvatske te Mreže agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju centralne i istočne Evrope (CEENQA).

Cilj radionice, koja je ujedno bila radni sastanak ekpertskih grupa, bio je izrada nacrta modela standarda kvalifikacija za 18 odabranih studijskih programa tri ciklusa iz šest naučnih oblasti: prirodne nauke, tehničke nauke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke nauke te društvene i humanističke nauke.

11010943_10152750750303354_2813848828296427091_nRektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić je u uvodnoj riječi napomenuo da je tema koja se obrađuje izuzetno značajna za sve univerzitete u BiH i da zaključak treba da bude prijedlog dokumenta koji će otići ministarstvima i univerzitetima na razmatranje.

“To je jedan dokument koji će olakšati našim studentima da prepoznaju studijske programe koje će upisati, a poslije toga i da njih prepoznaju poslodavci prilikom zapošljavanja. Nadam se da će taj dokument, bar u formi nacrta, izaći na kraju projekta, a da će nadležna ministarstva i agencije taj dokument dalje doraditi i i da će to biti nešto što ćemo mi na univerzitetima primjenjivati” podvukao je Grujić na kraju pozdravne riječi.

10356722_10152750751163354_968234501711998248_nProrektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Dejan Bokonjić, rekao je da se ova radionica bavi razvojem kvalifikacijskog okvira u određenim oblastima visokog obrazovanja.

“Daleko smo dogurali sa tim i napravili smo već prve prijedloge, dok su radne grupe formirane sa predstravnicima različitih javnih univerziteta, agencija i  ministarstava. Ako pravilno postavite kvalifikacijski okvir onda imate jednu prohodnost i mogućnost razvoja visokog obrazovanja prema određenim kompetencijama. Ovaj trening je jedan u nizu koje smo imali u inostranstvu, u EU i ovdje i mislim da je ovaj projekat jako lijepo koncipiran, da su partneri, pogotovo iz EU, vrlo ažurni i voljni da nam pomognu i da jako lijepo napreduje”, istaknuo je Bokonjić.

11069947_10152750750563354_5546643956280472984_nDirektor “Svjetskog univerzitetskog servisa BiH” i partner u projektu “Bosanskohercegovački kvalifikacijski okvir u visokom obrazovanju” Haris Muhić, istakao je kako je ovaj projekt  doprinos visokom obrazovanju i razvoju kvalifikacijskog okvira, a velika podrška univerzitetima u modernizaciji nastavnih planova i programa u skladu sa Evropskim i bh. kvalifikacijskim okvirom.

“Želimo ovim projektom da unaprijedimo prije svega nastavne planove i programe, kurikulume, koji će biti u skladu sa kvalifikacijskim okvirom BiH, odnosno osnovama kvalifikacijskog okvira BiH, koji je usvojen od strane Vijeća ministara.

S obzirom da je  oblast djelovanja SUSBiH-a visoko obrazovanje, imamo  ideju da kroz ovakav jedan projekt  u skladu sa akcionim planom za izradu kvalifikacijskog okvira BiH  primjenimo KO kroz modernizaciju kurikuluma, a u skladu sa Evropskim kvalifikacijskim okvirom.  Visokoškolskim institucijama kroz ovaj projekt omogućit će se da na najbolji način kroz dobru evropsku praksu moderniziraju kurikulume temeljene na ishodima učenja.  Na taj način u budućnosti će biti moguće akreditirati  studijske programe uz zadovoljene minimalne standarde koji su vezani za kvalifikacijski okvir BIH”, rekao je Muhić.

11058534_10152750750428354_3169202458250690217_nIspred Univerziteta Paderborn u Njemačkoj koordinator projekta bio je Ahmet Mehić koji je prisutne podsjetio da je Univerzitet iz Paderborna već skoro 20 godina prisutan na našem području gdje se zajedno sa našim visokoškolskim institucijama bavi tzv. akademskim preduzetništvom u formi Tempus projekata u kojima raznim projektima razvijaju kurukulume, kompetencijske centre, a sada i kvalifikacijske okvire i da je uloga Univerziteta Paderborn, kao koordinatora, da omogući svim našim partnerima da steknu najsavremenija tekuća znanja iz oblasti razvoja kvalifikacijskih okvira.

10432092_10152750750918354_5904292568785475010_nPored projektnih partnera radionici je prisustvovala predstavnica Ministarstva civilnih poslova gospođa Daria Duilović koja je prezentirala nedavno usvojeni Akcioni plan za izradu kvalifikacijskog okvira od strane Vijeća ministara,  čime se želi postići sinergija među akterima provedbe Akcionog plana.

10968374_10152750751043354_4477993475012298556_nNedim Vrabac, projekt menadžer iz Vijeća Evrope predstavio je rezultate projekta  ” The joint project by the European Union and the Council of Europe “Strategic development of higher education and qualification standards” in BiH (2013. – 2015.)” .

Iskazana je dobra suradnja uz razmjenu relevantnih informacija koje će pomoći i BHQFHE projektu da nastavi razvoj i implementaciju KOBiH u Bosni i Hercegovini, ali na visokoškolskim institucijama na razinama šest, sedam i osam KOBiH.

Radionica u Istočnom Sarajevu dio je Tempus projekta Bosanskohercegovački kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje“ (BHQFHE) čiji je glavni cilj podrška strukturalnoj reformi visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i razvoju kvalifikacijskog okvira u visokom obrazovanju u skladu sa državnim prioritetima i njegovo implementiranje na bh univerzitetima. Projekt treba da osigura modele za potpuno implementiranje kvalifikacijskog okvira na svim univerzitetima u skladu sa kriterijima i procedurama Evropskog kvalifikacijskog okvira (EQF) i Kvalifikacijskog okvira evropskog prostora visokog obrazovanja (QF- EHEA). Poseban akcenat u Projektu je stavljen na jačanje kapaciteta institucija visokog obrazovanja za pisanje ishoda učenja u skladu sa usvojenim deskriptorima te na razvoj probnih studijskih programa.

FullSizeRender3

FullSizeRender2

10978555_10152750771838354_16264902935129508_n

11048282_10152750771988354_6699117395280437094_n

10341424_10152750770958354_930397009456198246_n

1620373_10152750771413354_3641694615898616951_n

 11061309_10152750750718354_8638904057944737715_n

11046894_10152750750818354_4313077436668410463_n

Dejan Bokonjic

About the author:

Professor Dr. Dejan Bokonjić, Vice Rector for International Cooperation and Quality Assurance University of East Sarajevo

Back to Top